Nieuws

Hout Mooi Werk: een unieke kans om je bedrijf te versterken

Sociale partners en bedrijven slaan handen ineen

Deze twee inzichten hebben ertoe geleid dat SIVAG, FNV, CNV Vakmensen en VVNH het initiatief hebben genomen om een subsidieaanvraag bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in te dienen. Bij deze aanvraag zijn zes bedrijven betrokken om ervoor te zorgen dat het aanbod van activiteiten goed aansluit bij de werkpraktijk.  Sociale partners en deze bedrijven vinden dat iedere medewerker veilig moet kunnen werken en gezonder moet kunnen werken en leven.

Als medewerkers uitvallen, is de impact groot op hun levens, de werkomgeving en het bedrijf. Alles wat er gedaan kan worden om dat te voorkomen heeft prioriteit. Daaronder valt ook gezondheid. En dat zijn niet alleen de appels in de kantine, maar vooral ook de fysieke/mentale gezondheid. De mogelijke risico’s van een slechte fysieke en mentale gezondheid zijn voor ieder bedrijf binnen de sector aanwezig. Binnen het programma Hout Mooi Werk zijn er verschillende oplossingen om daar mee aan het werk te gaan.

Minimale tijdsinvestering, maximale impact

Om te werken aan gezondheid, training en deel te nemen aan workshops, is tijd nodig. Een medewerker ‘missen’ heeft grote invloed de bedrijfsvoering. Daarom zijn de workshops binnen het programma compact en praktisch en sluit het aan op de sector. Na een workshop, zijn nieuwe vaardigheden direct toe te passen en heb je er ook écht wat aan.

HMW unieke kans voor de sector

Door met het programma aan de slag te gaan werk je aan:
- Minder uitval, door de versterking van de mentale en fysieke gezondheid.
- Een mensgerichte cultuur, niet alleen werken aan resultaten maar ook aan mensen.
- Vakmanschap van de toekomst, hoe je mensen aan boord houdt en ze mee kan laten leren met ontwikkelingen.

Vier thema’s met de oplossing die bij jou past

Thema A: Gezond Veilig en Vitaal werken
Oplossingen onder dit thema zijn bijvoorbeeld workshops die zich richten op: stressvermindering, roken, gezonde leefstijl, sociale veiligheid, werksfeer en healthchecks.

Thema B: Goed Werkgeverschap
Hieronder valt een leiderschapstraject op maat voor leidinggevenden, maar ook een strategietraject wat zich richt op de duurzame inzetbaarheid binnen jouw bedrijf.

Thema C: Leven Lang Ontwikkelen
Sterk in je werk traject, hiermee versterk je de medewerker door workshops zoals: feedback geven, communicatievaardigheden versterken, loopbaanbesprekingen en coaching. Maar ook zijn er workshops over ICT-basisvaardigheden en nieuwe technologieën te volgen.

Thema D: Bewustwording Eigen Regie
Hoe maak je werk van bovenstaande thema’s? Of een uitdaging of risico binnen jouw bedrijf? Door een advies op maat en inspiratie vanuit de sector kan jij een stap vooruitzetten. Zo word jij bewust van jouw invloed en pak je regie op Eigen Regie.
Alle activiteiten en programma’s zijn 100% gesubsidieerd. Aan de slag? Plan hier direct een vrijblijvende (online) kennismaking met Elmer om jouw uitdaging te bespreken.

Het laatste nieuws

Hout Mooi Werk: een unieke kans om je bedrijf te versterken

Na een analyse van de houtsector werd zichtbaar dat fysieke en mentale arbeidsbelasting veel druk oplevert voor medewerkers. Ondanks dat steeds meer bedrijven gebruik maken van robotisering en automatisering. Technieken veranderen zo snel, dat het werk voor medewerkers binnen de toekomst ook heel snel verandert. Waar je eerst nog op een fysieke manier plaatmateriaal tilde, bedien je nu met een tablet een machine. Het werk van vandaag en de toekomst vraagt dus om nieuwe vaardigheden, zodat we de medewerkers in de sector vitaal kunnen houden. Vanuit de sectoranalyse bleek dat de gezondheid van medewerkers binnen de sector onder het landelijk gemiddeld zit. Daarnaast zijn er veel medewerkers die al jaren in de sector werken. Ze zijn doorgestroomd van functie naar functie en hebben nu vaak een leidinggevende functie, terwijl ze daar niet expliciet voor zijn toegerust op het gebied van leiderschap.

Een sleutel tot duurzame inzetbaarheid: praktisch leren en direct toepassen

Duurzame inzetbaarheid: een vaag begrip of buzzwoord? Duurzame inzetbaarheid bij TABS Holland richt zich op het zo goed, gezond en gelukkig werken tot je pensioen. Is dat in dezelfde functie? Op dezelfde locatie? Dat hoeft niet verteld Cynthia. “Duurzame inzetbaarheid, is mensen op een duurzame manier inzetten: dat is altijd in beweging. Wij kijken altijd naar de persoon in relatie tot het werk en stellen dan de vraag: hoe kunnen we meebewegen met jou?” Soms is een kleine aanpassing in een functie voldoende, maar een andere functie kan ook uitkomst bieden verteld Cynthia.