'Mijn
toekomst
staat centraal'

icon_ontwikkeling

Leren, ontwikkelen en arbeidsmobiliteit

Weer de schoolbanken in? Nee bedankt denk je misschien. Maar als het je direct wat oplevert op de werkvloer: ga je daar anders over denken. Leren om op die manier gesprekken te voeren die vaak stroef lopen en om leren gaan met de zoveelste verandering binnen je werk: leren is vooral ‘doen’!
icon_goedwergeversschap

Goed werkgeverschap

Dat gaat verder dan een rollade in het kerstpakket. Als werkgever kan je concrete stappen zetten om een betere werkgever te worden. Met praktische tools zoals vertrouwenspersonen, personeelsplanning en leiderschap. Zo werk je doorlopend aan goed werkgeverschap, zonder dat het je opslokt als werkgever.
icon_eigenregie

Bewustwording van DI en eigen regie

Als je vraagt aan een medewerker: hoe ziet jou toekomt eruit binnen dit bedrijf? Krijg je dan een kraakhelder antwoord? Door te investeren in de inzetbaarheid en de medewerkers onderweg ook zelf keuzes te laten maken geef je de medewerker regie én een reden om nog heel lang en gezond bij jou bedrijf te laten werken.
icon_gezond

Gezond, veilig & vitaal werken

Kijkend naar het resultaat: doe jij je werk misschien goed. Kijkend naar hoe je daar bent gekomen: gaat het misschien minder lekker. Gezond, veilig en vitaal werken gaat verder dan appels in de kantine. Het gaat over de medewerker juist die omgeving bieden die nodig is om te zorgen dat ze zich veilig, gezond en gelukkig voelen.

Over ons

SIVAG, VVNH en de vakbonden FNV en CNV.

Hout Mooi Werk is een samenwerking van SIVAG, VVNH en de vakbonden FNV en CNV. Met deze samenwerking geven we alle bedrijven in de houtsector de kans om aan de slag te gaan met ‘duurzame inzetbaarheid’. Dankzij deze samenwerking van sociale partners kunnen we met subsidies bedrijven helpen om de eerste stappen te zetten naar een gezondere, veiligere en vitalere sector. Voor vandaag én in de toekomst.

0 +
BEDRIJVEN ZIJN U VOOR GEGAAN

Succesverhalen

Deze bedrijven
gingen je voor

Het laatste nieuws

Hout Mooi Werk: een unieke kans om je bedrijf te versterken

Na een analyse van de houtsector werd zichtbaar dat fysieke en mentale arbeidsbelasting veel druk oplevert voor medewerkers. Ondanks dat steeds meer bedrijven gebruik maken van robotisering en automatisering. Technieken veranderen zo snel, dat het werk voor medewerkers binnen de toekomst ook heel snel verandert. Waar je eerst nog op een fysieke manier plaatmateriaal tilde, bedien je nu met een tablet een machine. Het werk van vandaag en de toekomst vraagt dus om nieuwe vaardigheden, zodat we de medewerkers in de sector vitaal kunnen houden. Vanuit de sectoranalyse bleek dat de gezondheid van medewerkers binnen de sector onder het landelijk gemiddeld zit. Daarnaast zijn er veel medewerkers die al jaren in de sector werken. Ze zijn doorgestroomd van functie naar functie en hebben nu vaak een leidinggevende functie, terwijl ze daar niet expliciet voor zijn toegerust op het gebied van leiderschap.

Een sleutel tot duurzame inzetbaarheid: praktisch leren en direct toepassen

Duurzame inzetbaarheid: een vaag begrip of buzzwoord? Duurzame inzetbaarheid bij TABS Holland richt zich op het zo goed, gezond en gelukkig werken tot je pensioen. Is dat in dezelfde functie? Op dezelfde locatie? Dat hoeft niet verteld Cynthia. “Duurzame inzetbaarheid, is mensen op een duurzame manier inzetten: dat is altijd in beweging. Wij kijken altijd naar de persoon in relatie tot het werk en stellen dan de vraag: hoe kunnen we meebewegen met jou?” Soms is een kleine aanpassing in een functie voldoende, maar een andere functie kan ook uitkomst bieden verteld Cynthia.